Palvelut

Psykoterapia

Joskus elämä voi tuoda mukanaan asioita, joista selviytyminen on raskasta, eivätkä omat voimat aina riitä niistä ylipääsemiseen. Näitä vaikeita elämäntilanteita voivat olla mm. erilaiset kriisitilanteet, oma tai läheisen sairaus, työ- tai perhe-elämään liittyvät ongelmat, yksinäisyys, erilaiset pelot tai mikä tahansa nykyinen tai mennyt elämäntilanne, joka rasittaa liiaksi ja heikentää voimavarojasi.  

Psykoterapiassa tulet kuulluksi ja saat mahdollisuuden pohtia ja ymmärtää itseäsi, elettyä elämääsi, tätä hetkeä ja tulevaa. Oivallat paremmin elämäsi kulkuun vaikuttavia tekijöitä ja tulet tietoisemmaksi itsestäsi, tarpeistasi ja toiveistasi. Tämä mahdollistaa uusien näkökulmien löytymisen ja uusien valintojen tekemisen, joiden avulla voit johdattaa elämääsi paremmin itseäsi tyydyttävään suuntaan.

Psykoterapian työmuotoina käytetään pääsääntöisesti kognitiivisen sekä voimavara- ja ratkaisukeskeisen   psykoterapian työtapoja. Lisätietoja näistä työtavoista saat alla olevien linkkien kautta.

Tapaamisista sovitaan yhdessä ja niitä on yleensä 1-2 kertaa viikossa tai tarpeen mukaan. Vastaanottoajat ovat arkisin ja saatavilla on sekä päivä- että ilta-aikoja. Terapiaistunnoista sovitaan aina etukäteen ja ne sovitetaan molempien, sekä asiakkaan että psykoterapeutin aikatauluihin sopivalle ajalle.

Psykoterapian kesto vaihtelee asiakkaan tarpeista lähtien. Se voi olla hyvinkin lyhytkestoista, kuten 5-10 kertaa tai jatkua useiden vuosien ajan.

Yksilöpsykoterapiaan on mahdollista hakea KELA:n korvausta, josta löydät lisätietoja KELAn kotisivuilta.  

Terapiassa käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja psykoterapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Ratkaisukeskeinen terapia pähkinänkuoressa

Mitä on kognitiivinen psykoterapia


 

Pariterapia 

 

Toimiva parisuhde antaa iloa ja tukea molemmille osapuolille, sillä juuri parisuhteessa jaetaan elämän hyvät ja huonot asiat yhdessä. Joskus parisuhteen ongelmat voivat kehittyä vähitellen, kuin huomaamatta ja niistä voi muodostua asioita, jotka haittaavat molempien arkea ja yhteistä elämää.

Parisuhdeongelmat voivat ilmetä mm. toistuvina riitoina, puhumattomuutena, uhkauksina, uskottomuutena, tunnekylmyytenä jne. Kun edellä mainitut tilanteet ovat toistuvia ja/tai häiritseviä, tuottavat pelkoa, ahdistusta, laskevat mielialaa tms. kannattaa hakea apua yksin tai yhdessä ja ennaltaehkäistä ongelmien kasvaminen suuremmiksi.  

Yleensä jo 5-8 tapaamista 1-2 viikon välein auttaa löytämään uusia toimintatapoja, joilla parisuhdetta voi tukea ja kuljettaa molempia  tyydyttävään suuntaan. Yhden tapaamisen kesto pariterapiassa on 1,5 tuntia.

Vastaanottoajat ovat pääsääntöisesti arkisin ja saatavilla on sekä päivä- että ilta-aikoja. Tarvittaessa voimme sopia vastaanottoajan myös lauantaille.

Pariterapiassa käsitellyt asiat ovat aina luottamuksellisia ja terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus.

                              

Väestöliiton Mitä on pariterapia -sivut

 

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksen tavoitteena on tukea niitä ohjattavan taitoja, joiden avulla asiakas kehittää ja lisää omaa ja työyhteisönsä työhyvinvointia. Työnohjaus auttaa arvostamaan itseä oman alansa ammattilaisena sekä ennaltaehkäisee työssä uupumista.

Työnohjaukseen hakeudutaan monista eri syistä: työnohjauksessa on mahdollista purkaa ja käsitellä työssä syntyneitä vaikeita tilanteita, joita työkavereiden tai esimiehen kanssa ei ole mahdollista käsitellä. Työnohjaus on avuksi myös silloin, kun ammatillinen identiteetti ei ole selkeä tai siinä on ristiriitaisuuksia. Perinteisesti työnohjaukseen hakeudutaan silloin, kun halutaan kehittyä omassa työssä.

Työnohjaus tapahtuu yhdessä sovittuina aikoina, yleensä noin kerran kuukaudessa, Terapia Toivontilan toimitiloissa Oulun keskustassa.

Lisätietoja työnohjauksesta saat soittamalla tai sähköpostilla.

Terapiakoirat

Terapiatilassa työskentelee yhtenä päivänä viikossa nuori uraansa aloitteleva terapiakoira Pekka (synt. 7/2020), joka on karkeakarvainen kääpiömäyräkoira. Tällä hetkellä sen työpäivinä on ollut pääsääntöisesti keskiviikko tai torstai, mutta joskus päivää voidaan vaihdella.

Ennen Pekkaa terapiakoirina ovat toimineet mäyräkoirat Rekku, Pelle ja Tenho.

Jos olet allerginen koirille, tai et halua, että koira on ollut / on terapiatilassa, huomioithan asian jo ennen terapiaan hakeutumista!

Alla olevassa kuvassa on yksi aktiivisesti osallistuneista terapiakoirista Rekku, joka työskenteli erilaissa tehtävissä vuosina 2006-2018. 

 

rekun_kuvajainenjpg2.jpg